Akvizice

Provádíme účetní prověrky společností pro nového investora do těchto firem. Výstupem z těchto činností je zpráva pro investora, která obsahuje rizika a slabá místa a rovněž obsahuje doporučení pro ošetření nalezených rizik do případné smlouvy o nákupu obchodních podílů.

Podnikové kombinace na klíč

V případe Vašeho zájmu jsme schopni Vám navrhnout optimální průběh podnikových fúzí počínaje přeměnou přes vložení fyzické osoby do základního kapitálu osoby právnické až po sloučení a rozdělení. Optimalizací těchto kroků naše nabídka pro Vás v této oblasti pouze začíná. Dále jsme schopni Vám navrhnout přesný datový scénář jednotlivých kroků. Následně sestavíme tým odborníků, který zahrnuje účetního, auditora, daňového poradce právníka a notáře a uzavřeme s Vámi mandátní smlouvu na zajištění zakázky na klíč s plnou odpovědností za splnění zákonných termínů a úkonů v průběhu fúze tak, aby došlo k bezproblémovému zápisu výsledku fúze do obchodního rejstříku. V době, kdy jsme se rozhodli tuto nabídku zveřejnit, již máme za sebou řadu úspěšných zakázek tohoto typu, ze kterých namátkou vybíráme:

 • C&K a.s. - přeměna společnosti s ručením omezeným a akciovou společnost 
 • MIRROR CZ, spol. s r.o. - ocenění podniku fyzické osoby a jeho vkladu do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným
 • Michal Richtr, s.r.o. - ocenění podniku fyzické osoby a jeho vkladu do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným
 • Technopark CZ, s.r.o. - přeměna veřejné obchodní společnosti na společnost s ručením omezeným (zakázka probíhá)
 • Josef Skopálek - Konform - ocenění podniku fyzické osoby a následný vklad do s.r.o.
 • Defin a.s. - přeměna společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost
 • Nekap-Nešutová s.r.o. - vymezení části podniku, jeho ocenění a následné uskutečnění prodeje takto vymezené části podniku do společnosti NEKAP-NEŠUTOVÁ VELKOOBCHOD, a.s.
 • Ing. Petr Chocholáč-HORTIS - ocenění podniku fyzické osoby a jeho následné vložení do základního kapitálu společnosti Hortiscentrum s.r.o.
 • Jaroslav Sedláček - SEDOS ocenění podniku fyzické osoby a jeho následné vložení do základního kapitálu nově vzniklé akciové společnosti
 • ZEČI, spol. s r.o. - provedení příprav, projektu a následného zajištění procesu rozdělení „odštěpením“ této společnosti
 • Igor Láník – Techservis Boskovice ocenění podniku fyzické osoby a jeho následné vložení do základního kapitálu nově vzniklé akciové společnosti
 • Jarmila Iqbalová – IMJA Int., s.r.o. ocenění podniku fyzické osoby a jeho následné vložení do základního kapitálu společnosti IMJA Int., s.r.o.
 • Korekt Alfa, spol. s r.o. – tržní ocenění firmy
 • Ing. Václav Princ – Mineta – Václav Princ s.r.o. ocenění podniku fyzické osoby a následný vklad do Václav Princ s.r.o.
 • REALMA s.r.o – poradenství při nákupu části podniku z konkurzní podstaty
 • Zd Unčovice: Převzetí jmění na AGS a.s. do ZD Unčovice, změna právní formy ZD Horka nad Moravou z družstva na společnost s ručením mezeným a následné převzetí jmění výsledné společnosti ZD Horka nad Moravou s.r.o. do ZD Unčovice.
 • Gienger s.r.o. : Zvýšení základního kapitálu majoriním společníkem WGAH GmbH Markt Schwaben se současným zápočtem jeho 100%majetkových účastí v dcerách Geinger Bohemia sro a Gienger Centron sro.
 • Josef Hlaváček - založení a.s. nepeněžitým vkladem - majetkovými hodnotami.
 • Zemědělské družstvo Unčovice : fúze družstva a a.s. společnosti, se změnou právní formy z družstva na s.r.o.
 • Miroslav Studený : Ocenění a vklad podniku fyzické osoby do společnosti s ručením omezeným
 • ADELL TRADING, a.s. : fúze odštěpení sloučením
 • PRO-BIO  obchodní společnost s.r.o. : odštěpení se vznikem nové společnosti
 • WGAH GmbH : převod společnosti