Zpracování podnikatelských záměrů

Na Vaše přání zpracujeme projekty podnikatelských záměrů, zejména jejich ekonomické části a to včetně navržení optimálního způsobu financování.

Kalkulace návratnosti vložených investic

Spočítáme Vám návratnost Vašich investic ve variantních řešeních. Například v porovnání výhodnosti řešit určitou investici buď půjčkou nebo leasingem.

Projednání s investory

Vaše záměry projednáme s bankovními institucemi nebo soukromými investory. Pokud to bude Vašim přáním budeme v těchto otázkách jednat za Vás v plné moci nebo budeme působit v roli poradců.

Analýzy nákladů

Úspěšnost firem v dnešní době rostoucí konkurence a tlaku na snižování cen je mnohdy schována v jejich schopnostech uřídit své náklady a zvolit jejich optimální strukturu a utlumit nehospodárné výdaje vzhledem k předmětu činnosti.

Pokud si myslíte, že máte v této oblasti rezervy pomůžeme Vám je nalézt, pojmenovat, řídit a eliminovat.

Optimalizace kontraktů

U objemově významných smluv Vám rádi pomůžeme nalézt jejich optimální průběh.

  • Nalézt odpovídající právní rámec a čistotu ve vztahu k podkladové legislativě (výběr správného typu smlouvy vzhledem k povaze transakce).
  • U dlouhodobějších kontraktů jejich správné načasování a průběh tak, aby byly co možná nejvíce eliminovány negativní daňové dopady.

Organizace modelů vnitropodnikového účetnictví

Rádi pro Vás navrhneme metodiku vnitropodnikového účetnictví tak, aby Vám byly rychle dostupné informace pro Vaše managerské rozhodování.

Informační systémy a jejich zavádění

Úspěch dle našeho názoru spočívá ve včasných a správných informacích, jejich průběžnosti a snadného přístupu k nim.

Klíč k tomuto úspěchu je dle našeho názoru zakotven zejména v kvalitě a třídění informací vzhledem k potřebám

V této souvislosti Vám rádi pomůžeme s následujícími úkony při tvorbě představy o toku informací:

  • koncipování uceleného souboru požadavků na informační systém (třídění informací, tvar výstupů, optimální účetní rozvrh, správa dokumentů),
  • stanovení kritérií pro výběr vhodného informačního systému vzhledem k Vašim požadavkům.