Technologické nároky systému HELIOS Orange pro minimální konfiguraci

Tento oddíl obsahuje požadavky na hardware a software počítačů, na kterých budete systém HELIOS Orange provozovat. Dále uvedené konfigurace jsou základním doporučením, tj. nezbytné pro nainstalování a zprovoznění SQL serveru a HELIOS Orange. Požadavky jsou uvedeny pouze vzhledem k typu provozovaného operačního systému, databázového serveru MS SQL a HELIOS Orange. Není brán ohled na další aplikace provozované na stanici nebo serveru (mimo MS Office na stanici), které zvyšují nároky na hardware. Rovněž není brán ohled na velikost databáze HELIOS Orange (nutno hodnotit individuálně), což může podstatně ovlivnit nároky na hardware serveru, zejména na velikost operační paměti (firma Microsoft doporučuje pro provoz MS SQL Server velikost paměti stejnou jako je velikost provozované databáze(í)).

Monoinstalace

Informační a ekonomický systém HELIOS Orange nainstalován pouze na jednom počítači a spouštěný pouze na tomto počítači.

Operační systém Verze SQL serveru Procesor Paměť   Poznámka
MS Windows XP Professional SP3

SQL 2008 Express Edition SP2 nebo R2

Pentium 1,5 GHz 2 GB   Databáze < 500 MB
MS Windows 7 SP1

SQL 2008 Express Edition SP2 nebo R2

Pentium 2 GHz 2 GB   Databáze < 1 GB

Poznámka: při předpokládané velikosti databáze(í) > 500MB je nutné zvětšit paměť na minimálně 1 GB/1,5 GB (podle velikosti databáze doporučujeme konzultaci s firmou Asseco Solutions, a.s.)

Server

Operační systém Verze SQL serveru Procesor Paměť   Poznámka

WINDOWS SVR 2008 Foundation

SQL 2008 Standard SP2 nebo R2 1,5 GHz 4 GB   < 5 uživatelů
Windows 2003 SP3 SQL 2008 Standard SP2 nebo R2 2 GHz 4 GB    
Windows 2008 Standard SP2 nebo R2 SQL 2008 Standard SP2 nebo R2 2 GHz 4 GB    

Poznámka: doporučený počet a výkon procesorů závisí především na počtu uživatelů IS, doporučená velikost operační paměti závisí především na počtu a velikosti DB IS – přitom platí, že je vhodné zachovat co nejnižší poměr velikosti DB k operační paměti serveru. Volba verze operačního systému (32 bit x 64 bit, Standard x, Enterprise závisí na počtu procesorů a velikosti operační paměti serveru. Při > 10 uživatelů IS a DB IS > 5GB doporučujem konfiguraci konzultovat s firmou Asseco Solutons, a.s.

Klient

(PC uživatelé informačního a ekonomického systému HELIOS Orange v počítačové síti, kde je instalován server HELIOS Orange)

Operační systém Procesor Paměť   Poznámka
MS Windows XP Profesional SP3 1 GHz 1 GB   Instalován také MS Office
MS Windows 7 SP1 2 GHz 2 GB   Instalován také MS Office

Poznámka : i zde záleží na velikosti databáze(í), u větších je nutné zvětšit paměť (podle velikosti databáze - doporučujeme konzultaci s firmou Asseco Solutions, a.s.)

Doporučené rychlosti linky pro terminálový provoz

 • 128kbps/ 1 uživatel
 • Komunikační linka s odezvou na ping < 150ms, bez vypadávání paketů během provozu.
 • Doporučujeme používat pevnou linku nebo bezdrátovou linky v licencovaném frekvenčním pásmu.
 • Používání nesymetrické linky nebo linky s agregací provozu (např. ADSL) - doporučujeme otestovat rychlost a kvalitu linky.

Grafické rozlišení

Minimální grafické rozlišení je 1024 x 768, 16 bitů.

HW doporučení

 

 • doporučujeme používat značkový HW (IBM, DELL, HP, Lenovo) s možností zakoupení rozšířené záruky – oprava přímo u zákazníka, možnost garance zahájení práce na odstranění HW závady případně garance doby odstranění HW závady

Ostatní Software

 

Instalace a provoz MSSQL Server 2008 EXPRESS vyžaduje

 

- MS Internet Explorer 6.0 SP1, nebo vyšší

- .NET Framework 2.0 nebo vyšší

- Microsoft Windows Installer 3.1 nebo vyšší

- Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 nebo vyšší

Instalace a provoz MSSQL Server 2008/2008R2 EXPRESS vyžaduje

- MS Internet Explorer 6.0 SP1, nebo vyšší

- .NET Framework 3.5 SP1 nebo vyšší

- Microsoft Windows Installer 4.5 nebo vyšší

Microsoft Office

Systémy HELIOS komunikují s nástroji MS Office (Word, Excel, Outlook). Pro tyto účely je uveden seznam kompatibilních verzí.

 • MS Office 2003
 • MS Office 2007
 • MS Office 2010 (x86)

 

HELIOS spolupracuje pouze s 32-bitovou verzí MS Office, na to je třeba při nákupu nástrojů MS Office brát zřetel. Podpora 64-bitové verze MS Office je zatím pouze částečná a doporučujeme ji konzultovat s firmou Asseco Solutions, a.s.

Konfigurace sítě

 • Na serveru a na všech počítačích, které budou spouštět systém HELIOS Orange, je potřeba zkontrolovat a případně změnit konfiguraci sítě. Bez správně nastavené sítě nelze nainstalovat QL Server ani zprovoznit systém HELIOS Orange.
 • Síťové prostředí je nutné nastavit i na počítači, který není fyzicky do sítě zapojen a na kterém bude systém HELIOS Orange provozován lokálně.
 • Síťový adaptér – nainstalujte i v případě, že žádný síťový adaptér (síťová karta) není fyzicky v počítači a počítač není do sítě zapojen. V takovém případě je vhodné použít Microsoft Loopback Adapter.
 • Síťový klient – pro správnou funkčnost SQL Serveru je nezbytné nainstalovat Klient sítě Microsoft (Client for Microsoft Networks). V počítači mohou být vedle tohoto klienta samozřejmě i další druhy klientů, pokud jsou potřeba pro jiné aplikace.
 • Síťový protokol – TCP/IP. Vedle tohoto protokolu mohou být v počítači nainstalovány i další síťové protokoly.
 • Ke změně konfigurace sítě mohou některé OS vyžadovat instalační CD operačního systému.

Doporučené verze MS SQL Server

 • MS SQL Server 2008 + aktuální SP
 • MS SQL Server 2008 R2
 • MS SQL 2008 Express Edition (zdarma) + aktuální SP
 • MS SQL 2008 R2 Express Edition (zdarma)
 • MS SQL 2012 (pro systémyWindows 7 a vyšší a Windows server 2008

 

Pro MS SQL verze 2008 je instalace SP1 nezbytná. Na MS SQL bez SP1 může dojít k zásadním chybám při zpracování dotazů pro systém HELIOS Orange.

Operační systém

Systém HELIOS Orange lze provozovat v prostředí 32 i 64-bitových verzí OS Windows. Toto platí pro klientskou i serverovou část (tedy pro Helios.exe i MS SQL Server).

Operační systém

Server

Klient

Poznámka

       

Windows XP

ano

ano

doporučena edice Professional

Windows 2003

ano

ano

doporučen Release 2

       

Windows 7

ano

ano

doporučena edice Pro; podporuje MSSQL od verze 2005

Windows 2008

ano

ano

podporuje MSSQL od verze 2005

Windows 2008 R2

ano

ano

podporuje MSSQL od verze 2005

Virtualizace HW prostředků Technologicky je možné HELIOS Orange i MS SQL Server provozovat též v různých virtualizačních prostředích. Dosavadní zkušenosti s virtualizací jsou uspokojivé na systémech:

 • VMvare
 • Microsoft Hyper-V

 

 

Ve všech případech provozování systému HELIOS Orange je doporučena (v některých případech dokonce vyžadována) pravidelná aktualizace MS SQL Server a operačních systémů.

Více informací najdete na:

 

Program dodává: