Vzdálený přístup

Základní myšlenkou celého systému je on-line sdílení dat mezi všemi, kteří tento systém využívají. A to použitím dvou technologií:

 • vzdálený přístup k informačnímu systému
 • architektura klient-server

Použitá architektura klient-server umožňuje všem připojeným klientům pracovat v daném čase se stejnými daty na platformě informačního systému Helios Orange. Připojení všech klientů ke stejné databázi, která leží u nás, je realizováno prostřednictvím internetu. Klient tedy nemusí nakupovat speciální výpočetní techniku, která je spojena s provozováním informačního systému Helios Orange.

Informační systém pro vzdálený přístup
 

Služba vzdálený přístup bude používat ekonomický software Helios Orange, který máme ve firmě naimplementovaný a úspěšně jej využíváme již desátým rok.

Velmi rozsáhlé možnosti, modularitu systému a jeho schopnost přizpůsobit se různým branžím naleznete na adrese: http://www.helios.eu/

Rozsah řešení

Systém obsahuje části ekonomické, jako jsou nákup (faktury, objednávky), prodej (faktury, objednávky, dodávky, ceníky), zásoby (sklad, výroba, výrobky, spotřeba, manka a škody), účetnictví (bankovní výpisy, pokladna, interní doklady, DPH,..),mzdy, reporty (závazky, pohledávky, rozvrh, rozvaha, výsledovka, stav účtů, pohyby na účtu, pohyby na skladě, celkový stav zásob, celkový inv. stav zásob, kniha - pokladny, kniha - přijaté faktury,…) a majetek. Rovněž lze vzdáleným přístupem obsluhovat ryze provozní moduly jako jsou výroba, logistika, řízení vztahů se zákazníky a elektronické komunikace se zákazníky přes jádro informačního systému Helios Orange, které obsahuje rozsáhlé možnosti přímého propojení s aplikacemi Outlook expres a Microsoft Office

Připojení

Občasné připojování k databázi lze řešit na straně klienta i pomalejšími typy připojení (vytáčená linka, GPRS). Pro časté používání účetního software doporučujeme raději širokopásmový přístup k internetu (256 kbs a více).

Cena

Ke službě Účetnictví vzdálený přístup (případně i ke službě zajištění chodu dalších provozních agend) získává zákazník i možnost používat informační systém Helios Orange, a to bez nutnosti vlastních investic do výpočetní techniky, pouze za udržovací měsíční poplatek. Dále budou klientům nabízeny služby údržby a správy dat a klientům, kteří budou na našem hardware provozovat vlastní licence Heliosu Orange , budou dodávány i služby archivace dat a upgrade systému.

Využití vzdáleného ze strany klientů přístupu může být dvojí:

Klient využije naše zakoupené licence a bude hradit cenu za zpracování účetních a obchodních agend, kde data budou pořizovat naši zaměstnanci a náklady na správu dat, archivaci dat a roční udržovací poplatek.

Možná nabídka pravidelných měsíčních služeb při této variantě ( je zde automaticky počítáno s tím, že agendu obchodních kontaktů, pokladny a vydaných faktur si klient bude obsluhovat sám )

 1. Zpracování účetnictví a agendy DPH
 2. Zpracování ročních účetních závěrek a výročních zpráv
 3. Zpracování mzdové agendy
 4. Zpracování obchodních agend (sklady,přijaté faktury výroba, logistika, intrastat)
 5. Zpracování a zajištění elektronického styku s bankami dle pokynů klienta
 6. Zastupování klienta na FÚ, komunikace s bankami, zpracování podnikatelských záměrů a jejich integrace do systému
 7. Zpracování statistiky a komunikace z ČSÚ
 8. Nastavení branžovního řešení na klíč (přizpůsobení systému specifickým požadavků klientů, spočívajících od tvorby formulářů až po automatické procedury ve formě plug-in
 9. Měsíční poplatek za Sw správu systému (údržba SQL databáze a komunikačních protokolů)
 10. Měsíční poplatek za Hw správu systému (údržba operačních systémů, upgrade windows a dohledová činnost (garance dostupnosti dat)
 11. Měsíční poplatek za údržbu kompletního a obnovitelného archivu

Pozn. Body 3 až 8 jsou plně volitelné klientem při uzavření smlouvy nebo kdykoliv v průběhu smluvního vztahu je možné si je kdykoliv přikoupit

Klient zakoupí svou vlastní licenci informačního systému Helios Orange, která bude následně instalována na našem serveru a zařazena do projektu vzdálený přístup. V tomto případě bude hradit cenu za zpracování účetních a obchodních agend, kde data budou pořizovat naši zaměstnanci a náklady na správu a archivaci dat.

Možná nabídka pravidelných měsíčních služeb při této variantě ( je zde automaticky počítáno s tím, že agendu obchodních kontaktů, pokladny a vydaných faktur si klient bude obsluhovat sám).

 1. Úhrada licence softwaru Helios Orange (jednorázově nebo splátkový prodej ve 12 splátkách)
 2. Úhrada ročního udržovacího poplatku (maintenance) (roční poplatek)
 3. Zpracování účetnictví a agendy DPH
 4. Zpracování ročních účetních závěrek a výročních zpráv
 5. Zpracování mzdové agendy
 6. Zpracování obchodních agend (sklady,přijaté faktury výroba, logistika, intrastat)
 7. Zpracování a zajištění elektronického styku s bankami dle pokynů klienta
 8. Zastupování klienta na FÚ, komunikace s bankami, zpracování podnikatelských záměrů a jejich integrace do systému
 9. Zpracování statistiky a komunikace z ČSÚ
 10. Nastavení branžovního řešení na klíč (přizpůsobení systému specifickým požadavků klientů, spočívajících od tvorby formulářů až po automatické procedury ve formě plug-in
 11. Měsíční poplatek za Sw správu systému (údržba SQL databáze a komunikačních protokolů)
 12. Měsíční poplatek za Hw správu systému (údržba operačních systémů, upgrade Windows a dohledová činnost (garance dostupnosti dat)
 13. Měsíční poplatek za údržbu kompletního a obnovitelného archivu

Pozn. Body 1 a 2 jsou řešeny smlouvou o dodávce software a roční systémové podpoře
Body 5 až 10 jsou plně volitelné klientem při uzavření smlouvy nebo kdykoliv v průběhu smluvního vztahu je možné si je kdykoliv přikoupit

Realizace záměru vzdálený přístup

 • Máte jistotu o správnosti a úplnosti podkladů pro svá rozhodnutí?
 • Dostáváte tyto podklady včas?
 • Máte informace k řízení denního cash-flow?
 • Máte možnost on-line sdílet informace se svými spolupracovníky?

Využívání nejmodernějších technologií – které jsme Vám představili – spojují dva nejdůležitější faktory pro úspěšný management:

 • včasnost a
 • přesnost.

 

Naše služby také přináší přidanou hodnotu ve formě profesionálních a komplexních ekonomický služeb s garantovanou úrovní kvality, včetně vysoké úrovně IT zázemí.

Všechny tyto služby přidané hodnoty sdílíte jen v okamžiku použití, za cenu, která odpovídá zlomku skutečných nákladů.

Dva pilotní projekty realizované do konce prosince 2005 mají za cíl připravit vzdálený přístup do rutinního provozu. Již v této etapě registrujeme další zájem našich klientů o tento typ služby, a proto po spuštění rovněž připravíme marketingovou kampaň.

Máme vyzkoušeno, že období listopadu a prosince je zároveň nejoptimálnějším obdobím pro získání nových klientů (uvažování o změně je většinou spojeno s začátkem nového účetního období).

Na počátku října 2005 jsme zahájili elektronickou marketingovou kampaň a propagujeme novou službu „vzdálený přístup“ na našich portálech www.smdata.cz a s podporou přístupu k těmto portálům zadáním prioritních odkazů na portálech Google, Seznam a Centrum.