Vedení účetnictví

Zde nabízíme kompletní zpracování účetnictví (podvojné i jednoduché) , včetně zpracování mezd a konečných výstupů v rámci roční účetní závěrky. (daňové přiznání, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha a v případě potřeby výkaz Cash-flow a výroční zprávu u právnických osob a daňové přiznání a výkaz o majetku a závazcích u fyzických osob).

Jsme dostatečně vybaveni výpočetní technikou na zpracování dat v naší firmě. V případě potřeby jsme schopni nabídnout i zpracování účetnictví v sídle zákazníka (větší firmy) .

V případě domluvy se zákazníky jsme schopní rovněž rozjet on-line spolupráci při zpracování účetnictví pomocí programového vybavení Helios Orange. Tento způsob spolupráce předpokládá, že klient provozuje některé agendy (např. fakturace, pokladna) ve svém sídle. Pomocí mixování dat dochází v dohodnutých intervalech (denně, týdně) k on-line propojení databází u zákazníka a u nás a při tomto procesu dojde k tomu, že zákazník od nás dostává účetnictví z minulé dávky a my od zákazníka dostáváme nově pořizované doklady k zaúčtování. Pomocí těchto moderních technologií, které užíváme již od 1.1.2001, lze dosáhnout v případě zájmu i takového propojení, že budeme schopni v reálném čase například dle podkladů vystavovat faktury, zajišťovat i financování.

Finanční analýzy

V případě potřeby jsme schopni nabídnout analytické vyřešení konkrétních podnikatelských záměrů a jejich projednání s jednotlivými bankovními domy nebo soukromými investory.

Metodické vedení

Zde nabízíme operativní poradu a konzultace při složitějších obchodních případech už ve stadiu jejich vzniku, včetně navržení optimálního právního rámce celé transakce. V případě Vašeho zájmu rádi pomůžeme navrhnout a zrealizovat podnikové fúze a akvizice. I v případě rozsáhlejšího projektu jsme schopni s pomocí našich stálých subdodavatelů z oblasti právních a daňových služeb zajistit dodávku na klíč, která má vzhledem k termínům a účetním, daňovým a právním rizikům zejména při podnikových fúzích mimořádný význam.