Outsourcing účtáren

Soustřeďte se na vaši hlavní činnost a produkty. Účtování nechte na nás.

Dnešní svět je velmi komplikovaný, tlak na rychlost a kvalitu dodávky je enormní a konkurence neustále roste. Chce-li být firma i v tomto tvrdém prostředí úspěšná, je nutné, aby se oprostila od všech aktivit, které by ji mohly odvádět od soustředění veškerých sil na kvalitní zabezpečení a management jejího hlavního předmětu činnosti a nosných produktů.

Ze stejných důvodů přicházíme i my s novým produktem outsourcing podnikových účtáren.

 • Cítíte, že je třeba zkvalitnit informační toky?
 • Nevyhovuje vám způsob, jakým pracuje vaše účtárna?
 • Docházíte k závěru, že vzhledem k vašemu profesnímu zaměření ani neumíte zkontrolovat, jestli účtárna pracuje vždy v souladu s legislativou?
 • Myslíte si, že máte rezervy v optimalizaci daní a finančním průběhu klíčových kontraktů? Nevíte si rady s personálními komplikacemi na ekonomickém oddělení?

Pokud právě řešíte výše uvedené otázky, je náš produkt určen právě vám. Outsorcingem vaší účtárny vyřešíte tyto otázky jedním krokem.

Na základě smlouvy převezmeme zcela činnosti vaší účtárny, personálně ji obsadíme našimi zaměstnanci, kteří budou dělat u vás a pro vás. Opticky se tedy pro vás nic nemění. Vidíte vaši účetní a komunikujete s ní bez nutnosti měnit svoje zvyklosti. Práce účtárny, tvar reportingů a jiných výstupů a jejich periodicita, odpovědnost za způsobené chyby, termíny pro dodání výstupů externím uživatelům (stát, banky, popřípadě jiné instituce), personální záležitosti jsou vyřešeny do detailu ve smlouvách. Smluvně je ošetřen rovněž metodický dohled nad prací účtárny a metodické konzultace všech neobvyklých nebo složitějších účetních případů. V případě vašeho zájmu mohou být nasmlouvány i nadstavbové služby jako jsou například permanentní dohled daňového a účetního specialisty, optimalizace kontraktů nebo pravidelné dodávky finančních analýz a rozborů. V případě vašeho zájmu jsme schopni pracovat ve vašem informačním systému. Disponujeme kvalitním týmem, který je permanentně proškolován, a který obsahuje veškeré profese nutné k výkonu těchto průřezových zakázek. (účetní asistentky, kvalifikované účetní, certifikované bilanční účetní, daňové poradce a auditory)

Pokud stojíte před problémem, že váš informační systém nevyhovuje, rovněž i v této situaci jsme schopni vám pomoci buď s jeho výběrem, nebo v případě, že byste volili informační systém Helios iNuvio jsme schopni vám jej dle vašich požadavků dodat, naimplementovat a následně převzít celou činnost vaší podnikové účtárny dle výše opsaných kritérií.

V případě, že již disponujete informačním systémem, se kterým jste spokojeni, i této situaci se umíme přizpůsobit. Naše zakázky tohoto typu zpracováváme v následujících informačních systémech:

 • Helios iNuvio
 • QI
 • Twist Inspire
 • Altus Vario
 • Pohoda

Máme nemalé zkušenosti s dodávkami této poměrně náročné průřezové služby. Z našich referencí v této oblasti můžeme zmínit například:

 • Eprin, s.r.o.
 • C & K a.s.
 • HORTISCENTRUM s.r.o.
 • Plast Brno, spol. s r.o.

Pokud vás tato nabídka zaujala, neváhejte se prosím na nás ihned obrátit. Při osobním rozhovoru vám rádi zodpovíme vaše otázky, ukážeme vám naše zázemí a naše intelektuální možnosti. Společně pak nalezneme optimální polohu smluvního ujednání mezi námi.

smdata.cz » Naše služby » Outsourcing účtáren