Účetnictví a mzdy

Kompletní zpracování účetnictví včetně zpracování mezd a konečných výstupů. Účetnictví on-line.

  • Vedení účetnictví

    Nabízíme kompletní zpracování účetnictví (podvojné i jednoduché) , včetně zpracování mezd a konečných výstupů v rámci roční účetní závěrky. (daňové přiznání, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha a v případě potřeby výkaz cash flow a výroční zprávu u právnických osob a daňové přiznání a výkaz o majetku a závazcích u fyzických osob).

  • Zpracování mezd

    Mzdy zajištují naše mzdové účetní primárně ze všech našich provozoven v Brně, Praze a Jihlavě. V rámci outsourcingu jsme schopni však pracovat co nejefektivněji a zpracovávat mzdy odkudkoliv i přímo u vás ve firmě.

  • Účetnictví on-line

    On-line sdílení účetních dat. Provoz účetních systémů na našich serverech.

smdata.cz » Naše služby » Účetnictví a mzdy