Projekty

 • Projekt Etická linka

  Všechny firmy s 25 a více zaměstnanci jsou povinny do 31. 3. 2022 zavést bezpečný kanál pro přijímání a šetření, resp. etickou linku. Splňujete požadavky nové legislativy na ochranu oznamovatelů? S aplikací těchto požadavků vám pomůžeme.

 • Projekt LiDok

  Nová doba od každého z nás vyžaduje neustálý posun vpřed. V oboru účetnictví, který je obecně považován za velmi tradiční, tomu není jinak a největší rozmach právě zažívá trend digitalizace. Jednou z konkrétních možností, jak digitalizovat účetní agendu při využití ekonomického softwaru Pohoda a zefektivnit tak pracovní procesy v podniku, je vytěžovací modul LiDok.

 • Projekt Mzdový portál SM-DATA

  Webový portál pro online automatizaci procesů při zpracování mezd.

 • Projekt TOP SERVIS

  V rámci deklarované strategie jakosti naší firmy (jejíž základní cíle můžete najít na adrese Strategie jakosti služeb) jsme připravili projekt TOP SERVIS, jehož pomocí chceme dosáhnout naprosto ojedinělého certifikovaného vzdělání zaměstnanců naší firmy a na všech úrovních řízení v oblasti účetnictví a auditu.

 • Projekt TOP SERVIS 2

  V rámci deklarované strategie jakosti naší firmy (jejíž základní cíle můžete najít na adrese Strategie jakosti služeb) jsme připravili projekt TOP SERVIS, jehož pomocí chceme dosáhnout naprosto ojedinělého certifikovaného vzdělání zaměstnanců naší firmy a na všech úrovních řízení v oblasti účetnictví a auditu.

smdata.cz » O firmě » Projekty