V rámci těchto aktivit nabízíme služby soudního znalce podle zákona 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění. Poskytujeme znalecké služby v základním oboru ekonomika v následujících odvětvích a specializacích:

  • Odvětví ceny a odhady - specializace oceňování podniků a oceňování podílů v obchodních společnostech.
  • Znalecké posudky v odvětví účetní evidence.
  • Znalecké posudky v odvětví ekonomická odvětví různá - specializace daně.

Znalecké posudky v oblasti oceňování podniků a obchodních podílů jsou v řadě případů nezbytné pro účely stanovené obchodním zákoníkem, např. při přeměnách společností, při převodech obchodních podílů apod. Koordinace zpracování projektu s činností znalce urychluje proces přípravy a realizace těchto operací.

Často se vyskytují také situace, kdy je vhodné znát výši ocenění podniku nebo jeho části již ve fázi přípravy významných kapitálových operací, např. přistoupení nového společníka, ukončení účasti společníka, ocenění vypořádacích podílů apod.

Znalecké posudky v oblasti účetnictví a daní pomáhají nalézt řešení zejména složitějších a sporných otázek u významných obchodních operací.