Popis řešení

Popsané řešení odstraňuje našim klientům starosti s nákupem, provozem a údržbou hardware. Ve většině případů se přitom jedná o nejmodernější technologie, které v mnoha případech musí klient „nakupovat“ od jiných subdodavatelů. Za klienta dále řešíme údržbu dat a upgrade softwarového vybavení, který minimalizuje rizika problémů spojených se změnami.

Veškerou stabilitu systému definujeme ve smlouvách o poskytování služeb (SLA).

Zabezpečení systému a přístup

Zabezpečení systému je řešeno v několika úrovních.

První úroveň zabezpečení řeší zároveň i bezpečnost přenosů dat. Jedná se VPN (virtuální privátní sítě), které mohou autorizovat jednotlivé uživatele až do úrovně osobních certifikátů. VPN dále provádí ochranu linky šifrováním a umí i přenášená data komprimovat.

Druhá úroveň zabezpečení slouží k vzájemné ochraně uživatelů a ochraně systému před vnějším a vnitřním průnikem. Tyto dvě úrovně jsou realizovány speciálním zařízením (ozn. firewall).

Třetí úroveň zabezpečení je již řešena na aplikační úrovni a je součástí implementační fáze a nastavení přístupových práv uživatele k jednotlivým modulům účetního systému a ostatních aplikací.